Is het piekvermogen van een zonnepaneel haalbaar?

Het rendement per zonnepaneel verschilt per geval. Door meerdere factoren wordt dit namelijk bepaald. We gaan in dit voorbeeld uit van de meest ideale situatie waar de hellingshoek optimaal is. Als uitgangspunt zal het gemiddeld piekvermogen van een zonnepaneel op dit moment 400 Wattpiek zijn. Wattpiek is de meeteenheid die gehanteerd wordt waarin de opgewekte energie wordt uitgedrukt. Het piekvermogen van een zonnepaneel wordt vastgesteld in een laboratorium onder de meest gunstige omstandigheden. Het is dus eigenlijk niet mogelijk om deze waarden op de daadwerkelijke werkelijke locatie te behalen. 

 

Factoren die het rendement beïnvloedt

 

Type zonnepaneel

Het soort zonnepaneel  kan verschillen in vermogen. Per merk/type zonnepaneel is de opbrengst anders Dit heeft bijvoorbeeld te maken hoe het zonnepaneel is opgebouwd. Dit kan met monokristallijnen of met polykristallijnen. De eerste leveren per vierkante meter een hoger rendement dan de tweede, maar zijn wel duurder in de aanschaf.

 

Temperatuur

De ideale temperatuur voor zonnepanelen is 25℃. Op een warme zomerdag kunnen de temperaturen op een zonnepaneel oplopen tot zo'n 65℃. Bij elke 10 graden boven de 25 graden zullen de zonnepanelen met ongeveer 4% minder gaan functioneren. Het is dus een fabeltje dat het op een warme zomerdag een zonnepaneel beter functioneert dan op een zonnige lentedag.

 

Schaduw

Schaduw op zonnepanelen beïnvloeden de opbrengst het meeste. In dat geval zal een zonnepaneel een stuk minder produceren. Bij een GoodWe-systeem zal het hele systeem dan uitschakelen. Bij een SolarEdge kan dit enigszins worden opgevangen door optimizers te plaatsen zodat de zonnepanelen zo optimaal mogelijk blijven leveren aan de centrale omvormer. Bij het gebruik van micro-omvormers blijft het geleverde vermogen per zonnepaneel apart omdat het systeem parallel aangestuurd wordt.

 

Hellingshoek

Zonnepanelen functioneren het beste onder een hellingshoek tussen de 30 en 40 graden. De meeste daken in Nederland hebben een hellingshoek van 35 graden. Bij hellingshoeken die groter of kleiner zijn moet je rekening houden dat een zonnepaneel ongeveer 10% minder energie levert. Bij platte daken worden zonnepanelen onder een hoek geplaatst. Dit is vaak een hoek van 13 graden.

 

Oriëntatie van het zonnepaneel

Om het beste rendement van een zonnepaneel te kunnen halen wordt deze naar het zuiden gesitueerd. Als je zonnepanelen naar het oosten of westen plaatst moet je rekening houden dat deze minder opbrengt omdat deze dan niet direct zonlicht ontvangen. Dit kan oplopen tot wel 20% ten opzichte van een oriëntatie naar het Zuiden. In sommige gevallen kan het zelfs lonen om een oost-west oriëntatie te hebben. Ook hangt het aantal zonne-uren af van de locatie in het land. In het westen van het land staat de zon hoger dan in het oosten van het land. Daarom wek je langs de kustlijn meer zonnepanelen-energie op dan in het midden en oosten van het land.