Wat houdt de NEN 3140 in?

NEN 3140 is een veiligheidsnorm in Nederland voor laagspanningsinstallaties en -apparatuur. Het definieert de veiligheidseisen voor het werken met elektrische installaties en apparatuur tot 1000 volt AC of 1500 volt DC.

De norm behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder het gebruik en onderhoud van elektrische apparatuur, veiligheidsprocedures, training en kwalificaties voor werknemers, en de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers bij het waarborgen van veiligheid op de werkplek.

Het doel van NEN 3140 is om elektrische ongevallen en verwondingen op de werkplek te voorkomen door ervoor te zorgen dat elektrische apparatuur en installaties op een veilige manier worden gebruikt en onderhouden. Voldoen aan de norm is verplicht in Nederland en het niet naleven kan leiden tot juridische en financiële gevolgen.