Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een regeling in Nederland waarbij huishoudens die zelf duurzame energie opwekken, zoals via zonnepanelen, de mogelijkheid hebben om de energie die zij niet gebruiken terug te leveren aan het elektriciteitsnet en te verrekenen met de energie die zij afnemen van het net.

Dit werkt als volgt: als je zelf opgewekte energie op enig moment niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat de zon niet schijnt wanneer je niet thuis bent, dan wordt deze energie automatisch teruggeleverd aan het net. De energie die je op andere momenten van het net afneemt, wordt verminderd met de energie die je hebt teruggeleverd. Het verschil tussen de energie die je hebt teruggeleverd en de energie die je hebt afgenomen, wordt vervolgens verrekend met je energierekening.

Als je bijvoorbeeld gedurende een maand 200 kWh hebt afgenomen van het net en in dezelfde periode 150 kWh hebt teruggeleverd, dan betaal je alleen voor 50 kWh (200 kWh - 150 kWh) aan energiegebruik. De salderingsregeling is van toepassing tot een maximum van de hoeveelheid energie die je afneemt van het net.

De salderingsregeling is van kracht tot 1 januari 2025. Daarna wordt deze geleidelijk afgebouwd tot 2031. Deze data zijn nog niet vast en wordt nog besproken in de Tweede kamer.