Wat is de salderingsregeling?

Salderen met zonnepanelen is een proces waarbij je grote hoeveelheden stroom opwekt met je zonnepanelen. Vaak produceer je meer stroom dan je op dat moment direct verbruikt. Dit overschot aan stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Met andere woorden, je stelt je opgewekte stroom automatisch ter beschikking aan anderen.
Op momenten waarop je meer stroom verbruikt dan je zonnepanelen opwekken, maak je gebruik van salderen. Dit houdt in dat de eerder teruggeleverde stroom wordt afgetrokken van de verbruikte stroom op je energierekening. Hierdoor wordt het totale elektriciteitsverbruik in balans gebracht, wat je uiteindelijk kan helpen kosten te besparen op je energierekening.

De salderingsregeling is een regeling in Nederland waarbij huishoudens die zelf duurzame energie opwekken, zoals via zonnepanelen, de mogelijkheid hebben om de energie die zij niet gebruiken terug te leveren aan het elektriciteitsnet en te verrekenen met de energie die zij afnemen van het net. Dit werkt als volgt: als je zelf opgewekte energie op enig moment niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat de zon niet schijnt wanneer je niet thuis bent, dan wordt deze energie automatisch teruggeleverd aan het net. De energie die je op andere momenten van het net afneemt, wordt verminderd met de energie die je hebt teruggeleverd. Het verschil tussen de energie die je hebt teruggeleverd en de energie die je hebt afgenomen, wordt vervolgens verrekend met je energierekening. Als je bijvoorbeeld gedurende een maand 200 kWh hebt afgenomen van het net en in dezelfde periode 150 kWh hebt teruggeleverd, dan betaal je alleen voor 50 kWh (200 kWh - 150 kWh) aan energiegebruik. De salderingsregeling is van toepassing tot een maximum van de hoeveelheid energie die je afneemt van het net.

Salderingsgrens

De salderingsregeling maakt het mogelijk om de stroom die je teruglevert aan het stroomnet te verrekenen met de stroom die je van je energieleverancier afneemt. Hierdoor wordt aan het einde van het jaar minder 'verbruikte energie' op je rekening gezet, wat resulteert in een lagere energierekening voor het werkelijke verbruik. Dit is zeer voordelig, maar er is wel een limiet, de salderingsgrens. Je mag namelijk niet meer stroom salderen dan je zelf verbruikt. Indien je meer stroom opwekt dan je verbruikt, ontvang je over het overschot een terugleververgoeding. 

De afbouw van de salderingsregeling

afbouw salderingsregelingDe salderingsregeling heeft haar doel bereikt. Duurzame energiegebruik heeft een aanzienlijke impuls gekregen en zonnepanelen worden in de toekomst ook zonder de salderingsregeling rendabel geacht. Om deze reden heeft de overheid besloten om vanaf 2025 geleidelijk de salderingsregeling af te bouwen. Tot en met 2024 blijft het mogelijk om alle stroom die je opwekt voor 100% te salderen. Echter, vanaf 2025 zal het salderingspercentage in één keer met 36% worden verlaagd. Elk jaar daarna zal het percentage verder afgebouwd worden met een paar procent, totdat er in 2031 helemaal geen saldering meer mogelijk is.

Blijven zonnepanelen interessant zonder salderen?

Ook na de afbouw van de salderingsregeling blijven zonnepanelen in veel gevallen aantrekkelijk, zelfs na 2031. Door je stroomverbruik slim te plannen, kun je jouw zonnepanelen zelfs zonder salderingsregeling binnen enkele jaren terugverdienen. Bovendien blijft de terugleververgoeding vanuit energieleveranciers bestaan, waardoor je ook in de toekomst een vergoeding ontvangt voor de zonne-energie die je teruglevert aan het stroomnet. Wil je weten of zonnepanelen zonder salderen interessant zijn voor jouw situatie? Onze adviseurs helpen je graag verder tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Salderingsgrens & Terugleververgoeding

De salderingsgrens komt overeen met de hoeveelheid stroom die je hebt ontvangen van je energieleverancier. Als bijvoorbeeld 3.500 kWh aan elektriciteit is geleverd, kun je tot dit grensbedrag salderen. Deze grens varieert dus per individu. Als je meer stroom teruglevert aan het net dan je hebt ontvangen van je leverancier, ontvang je voor dat verschil een terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding verschilt per energieleverancier en wordt door hen bepaald.

Teruglevering vanaf 2025: Geen zorgen, de afbouw van de salderingsregeling heeft geen invloed op de terugleververgoeding. Ook in de toekomst blijft de terugleververgoeding bestaan. Vanaf 2025 ontvang je nog steeds een vergoeding van je energieleverancier voor de zonne-energie die je teruglevert aan het stroomnet.

Salderen wordt minder: Wat nu te doen?

Het begint allemaal met zonnepanelen! Nadat de salderingsregeling in 2031 volledig is afgebouwd, ontvang je minder voordeel voor de stroom die je teruglevert aan het stroomnet. Maar dat betekent niet dat zonnepanelen geen verstandige keuze meer zijn. Als je slim omgaat met je eigen opgewekte energie en gebruikmaakt van de nieuwste technieken, ben je klaar voor de toekomst! Zonnepanelen blijven namelijk een winstgevende optie. Hier zijn de drie belangrijkste redenen:

  • Onze zonnestroomsystemen zijn geschikt voor thuisbatterijen. Met een thuisbatterij kun je zonne-energie gemakkelijk opslaan voor later gebruik.
  • Als je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom direct gebruikt, bespaar je nog steeds aanzienlijk op je energiekosten en word je minder afhankelijk van je energieleverancier.
  • Ondanks de afbouw van de salderingsregeling blijf je ook in de toekomst een vergoeding ontvangen voor de stroom die je teruglevert aan het net.